Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ένας άνθρωπος κάθεται φυλακισμένος σε μια βαθιά, σκοτεινή τρύπα θρηνώντας. Από εκεί διέρχονται ο Κομφούκιος και ο Λάο Τσε (οι πρώτοι που δίδαξαν περί οργάνωσης του κράτους και ηθικής, και οι πρώτοι επίσης θεμελιωτές θρησκειών). Ο Κομφούκιος του φωνάζει από ψηλά: «Αν...
ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ

ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ

Ἐκάθισεν Ἀδὰμ τότε καὶ ἔκλαυσε ἀπέναντι τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου, χερσὶν τύπτων τὰς ὄψεις, καὶ ἔλεγεν, Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. (από Τροπάριο της Κυριακής της Τυροφάγου) Ακόμη και αν τα μυστήρια της θείας οικονομίας αποκαλυφθούν σε κάποιους και θελήσουν...
Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

Όσο καιρό πλέεις με ούριο άνεμο, βοήθησε εκείνους που έχουν ναυαγήσει. Όσο είσαι υγιής και πλούσιος, βοήθησε εκείνον που κακοπαθεί. Μην περιμένεις να δοκιμάσεις ο ίδιος πόσο κακό είναι η απανθρωπιά και πόσο καλό είναι να δείχνεται ευσπλαχνία σε εκείνους που έχουν...
ΔΙΨΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ

ΔΙΨΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ

Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον ζητώ. Πώς να μη Σε ζητώ; Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου Σε αγάπησε έως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυα μου… Αν δεν με προσείλκυες με την αγάπη...
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ

Η πιό χαρακτηριστική εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας είναι εκείνη που μας παρουσιάζει η παραβολή της κρίσεως, όπως την καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ … συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει...