ΔΙΨΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ

ΔΙΨΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ

Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον ζητώ. Πώς να μη Σε ζητώ; Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου Σε αγάπησε έως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυα μου… Αν δεν με προσείλκυες με την αγάπη...