ΕΠΙΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Γραφὴ ὡραιότητας, εἰκόνα πανέμορφη Μαρία Παρθένος, χαῖρε. Ἡ ἄφθονη χάρη σου ἂς χαρίσει στὴ μαραμένη καρδιά μας τὴ χαρά. Τὸ πλῆθος τῆς πικρίας ἀπόγινε, τὰ πικρὰ λόγια μας μαρτυροῦν, φαρμακώνουν τὴν ψυχή μας. Ἀδιάρρηκτη, ἄρρηκτη, ἄρρητη δωρεά, ἀμόλυντη μητέρα, ἐσὺ ποὺ...
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

Σήμερα, μᾶς ἀναπαύει ἡ γλυκερὴ εἰκόνα τῆς φάτνης, ὅμως, ξεχνᾶμε ὅτι τὸ πραγματικὸ γεγονὸς δὲν ἔμοιαζε μὲ σχολικὴ γιορτή ἢ μὲ πάρτυ γεννεθλίων. Σκεφθεῖτε μιὰ πολὺ νεαρὴ κοπέλα, ἕτοιμη νὰ γεννήσει, νὰ περιφέρεται νύχτα μὲ τὸν μνηστήρα της, νὰ μὴ βρίσκει κατάλυμα λόγῳ...