ΔΟΣ ΜΟΙ, ΥΙΕ, ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ

ΔΟΣ ΜΟΙ, ΥΙΕ, ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ

Τὰ Χριστούγεννα, λέμε, εἶναι μιὰ οἰκογενειακὴ γιορτή. Δώσαμε ἔμφαση καὶ στὴν “ἁγία οἰκογένεια”, ξεχνώντας κάπως τὸ ἴδιο τὸ μυστήριο. Ἀνταλλάσσουμε κάρτες, εὐχές, δῶρα, παραθέτουμε τραπέζι, καὶ ὅσο μποροῦμε προσπαθοῦμε νὰ ξεχνᾶμε τὰ βάσανά μας. Τίποτα κακὸ...
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΕΥΧΕΣ 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΕΥΧΕΣ 2016

Σε βασιλική, χρυσή πόλη θα μπούμε, διά στενής και πλατειάς πύλης, με χειραγωγούς τους αποστόλους, τους αγίους, το Πνεύμα, πόλη όχι σαν τις δικές μας, τις χωρισμένες σε αγορά και παλάτια, γιατί τα πάντα είναι εκεί παλάτι. Ας θερμάνουμε τις αισθήσεις, ας ανοίξουμε τις...