Σε βασιλική, χρυσή πόλη θα μπούμε, διά στενής και πλατειάς πύλης,

με χειραγωγούς τους αποστόλους, τους αγίους, το Πνεύμα,

πόλη όχι σαν τις δικές μας, τις χωρισμένες σε αγορά και παλάτια, γιατί τα πάντα είναι εκεί παλάτι.

Ας θερμάνουμε τις αισθήσεις, ας ανοίξουμε τις πύλες του νου, ας ορθώσουμε τις ψυχές,

προκειμένου να διαβούμε τα πρόθυρα, να βρεθούμε στο φως,

να προσκυνήσουμε τον βασιλέα μετά σιγής μυστικής.

Χριστούγεννα 2016

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου

Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί