Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Στην ελληνική βιβλιογραφία και δισκογραφία τα τελευταία χρόνια απαντά όλο και συχνότερα ο όρος «κοσμική μουσική» προκειμένου να ορισθεί η εκτός θρησκευτικής λατρείας μουσική. Η έννοια του «κοσμικού» ωστόσο δεν έχει πρωτογενή παρουσία στην ελληνική γλώσσα και...