ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ – Η ΚΗΔΕΙΑ ΜΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ – Η ΚΗΔΕΙΑ ΜΟΥ

Όντως φοβερώτατον το του θανάτου μυστήριον εις το καθ’ ομείωσιν επανάγαγε, το αρχαίο κάλλος αναμορφώσασθαι και την ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι, παραδείσου πάλιν ποιών πολίτην με.   Όπως παρατήρησε, παλαιότερα, ευαίσθητος διανοούμενος,  στους γάμους οι φωτογράφοι και...