ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ

Το Πνευματικό Εμβατήριο του Άγγελου Σικελιανού δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ελεύθερα Γράμματα» στις 19.5.1945. Ο ίδιος ο ποιητής αναφέρει ως θέμα του την «πνευματική Ελλάδα εμπρός στο δράμα της Κατοχής». Αναφέρεται στην Ελλάδα ως πνευματικό τόπο και στην ευθύνη των...
ΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Η προσευχή, η λειτουργική και η κατ’ ιδίαν, είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απαγγελία μερικών ευχών ή την απαρίθμηση αιτημάτων. Φαίνεται ίσως παράδοξο, όμως στην προσευχή πρέπει να μάθουμε λιγότερο να μιλάμε και περισσότερο να ακούμε. Εκείνο που έχει...