ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

Απεδήμησε την 7η Ιανουαρίου προς τον Κύριο που αγαπούσε. Το όνομα της Άννας Συνοδινού συνδέεται με κορυφαίες στιγμές της δραματικής τέχνης και υψηλές εκφάνσεις του Ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Ηθοποιός με το βαθύτερο πνεύμα του όρου, υπηρέτησε με καρδιά...