Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ

Όσο το παιδί μαθαίνει το αλφάβητο, τα γράμματα καθ’  εαυτά είναι ένα είδος ειδώλων. Αποτελούν για κείνο την υλική πραγματικότητα. Όπως το παιδί προφέρει, δίνει όλη την προσοχή του στα γράμματα και με όλη τη διάνοιά του σκέφτεται μόνο τα γράμματα. Όταν διαβάσει...
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

Η μοναχική ζωή ονομάζεται και αγγελικόν πολίτευμα, διότι πρώτο των αγγέλων η δοξολογία και η ευχαριστία. Έχουν όμως διακονίες και οι άγγελοι, που είναι το δεύτερο. Μία διακονία τους είναι η διακονία προς τον Θεόν και η δευτέρα προς τους ανθρώπους, να τους βοηθούν, δια...