Ὁ Ἰησοῦς μετὰ τὴν ἀνάσταση ἐμφανίζεται “ἑν ἑτέρᾳ μορφῇ” στοὺς θλιμμένους μαθητὲς στὸν δρόμο πρὸς τοὺς Ἐμμαούς. Πορεύεται μαζί τους, κάνοντας τὴν καρδιά τους “καιομένη”. Ὅταν φθάνουν, ἡ ἡμέρα εἶναι πιὰ στὸ τέλος της, κι ἐκεῖνοι τὸν προσκαλοῦν νὰ παραμείνει μαζί τους. Στὸ δεῖπνο ἀποκαλύπτει ποιὸς εἶναι καὶ βεβαιώνει τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν οἰκονομία τῆς σωτηρίας.

Ἄν εἴμαστε κουρασμένοι ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία καὶ θλιμμένοι ἀπὸ τὶς τροπὲς καὶ διαψεύσεις τῆς ζωῆς μας, ἄν βλέπουμε τὴ νύχτα νὰ ἔχει ἁπλωθεῖ στὸν κόσμο, φέρνοντας μαζί της τὸν φόβο, ἄς μὴ δειλιάζουμε. Ὁ ἀναστημένος Χριστὸς πάντοτε πορεύεται ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ μαζί μας, κι ἄν τὸν προσκαλέσουμε, δειπνεῖ μαζί μας, γίνεται κρασὶ καὶ ψωμί, φωτιὰ καὶ φῶς μέσα μας, καὶ πληροφορεῖ τὴν καρδιά μας γιὰ τὴ νίκη τῆς ζωῆς, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλήθειας.

Χριστός Ἀνέστη
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου
‘Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ

Ἡ κλάση τοῦ ἄρτου ἀπὸ τὸν Χριστὸ στοὺς Ἐμμαούς. Σύγχρονο ἔργο τοῦ ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.