Ο πανάγαθος Θεός μας εχάρισε πολλά. Μα ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματά Του είναι το σημείο του Σταυρού.

Με τον Σταυρό ευλογούμε τα άχραντα μυστήρια.

Με τον Σταυρό ανοίγουμε τον Παράδεισο.

Με τον Σταυρό διώκομε τους δαίμονες. Και τους κατακαίομε.

Μα πρώτα πρέπει εμείς να έχομε το χέρι μας καθαρό από αμαρτίες και αμόλυντο. Τότες αν κάνουμε το Σταυρό, κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Μα αν είμαστε μολυσμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνεται ο σταυρός που κάνομε. Λοιπόν, αδελφοί μου, ή τρώτε ή πίνετε κρασί, ή νερό, ή περιπατείτε, ή δουλεύετε, να μην σας λείπει ο σταυρός από το χέρι σας.

Ακούσατε, χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο σταυρός και τί σημαίνει. Το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει: η Αγία Τριάδα, ο Θεός, δοξάζεται εις τον ουραανό από τους αγγέλους. Συ, όμως, δεν μπορείς να ανεβείς στον ουρανό και να τον προσκυνήσεις. Τί πρέπει να κάμεις;

Σμίγεις τα τρία σου δάχτυλα στο δεξιό το χέρι σου. Βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου. Και λέγεις:  Καθώς εσείς, άγγελοι, δοξάζετε την Αγία Τριάδα εις τον ουρανό, έτσι κι εγώ, ως δούλος ανάξιος, δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά τα δάχτυλα είναι τρία, είναι και ξεχωριστά. Είναι και μαζί. Έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός.

Είναι τρία πρόσωπα μα ένας μόνο Θεός.

Μετά κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις εις την κοιλία σου, και λέγεις: Σε προσκυνώ και Σε λατρεύω, Κύριέ μου, διότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλία της Θεοτόκου δια τας αμαρτίας μας.

Το βάνεις μετά στον δεξιόν σου ώμο, και λέγεις: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους.

Βάνοντάς το πάλι στον αριστερό ώμο, λέγε: Σε παρακαλώ Κύριέ μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς.

Έπειτα, κύπτοντας κάτω, στη γή, λέγε: Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, γιατί, όπως Συ κατέβηκες στον τάφο και στον άδη, έτσι θα κατεβώ κι εγώ.

Και όταν σηκώνεσαι ορθός, και φανερώνεις έτσι την ανάσταση, λέγε: Σε δοξάζω, Κύριέ μου, Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, που αναστήθηκες από τους νεκρούς, για να μας χαρίσεις την ζωή την αιώνιο.

Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός