Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΜΑΝΧΑΝ (+665)

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΜΑΝΧΑΝ (+665)

Ιρλανδικό μοναστικό ποίημα του 10ου αιώνα. Ποθῶ, ζῶντος Θεοῦ Υἱέ, ἀρχαῖε, αἰώνιε βασιλιά, μικρὴ στὴν ἔρημο καλύβη, κατοικία κρυφὴ Κρυστάλλινο νερὸ κοντά της, ἄθολη λίμνη γιὰ τῶν κηλίδων νίψη στοῦ Πνεύματος τὴ χάρη Πανώριο δάσος νὰ τὴν περιβάλλη, πολύφωνων πουλιῶν...