ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ Η Τριαδική μοναρχία στην Ορθόδοξη παράδοση 
Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού, Ιερομονάχου

Δὲν προφθάνω νὰ ἐννοήσω τὸ ἕνα, καὶ περιλάμπομαι ἀπὸ τὰ τρία, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, καταγράφοντας τὴν ἐμπειρία τοῦ ἑνὸς Θεοῦ ποὺ φανερώνεται σὲ τρεῖς ὁμοούσιες ὑποστάσεις. Ἀλλὰ νεότερες γενιὲς στοχαστῶν καὶ θεολόγων ἀναζήτησαν τὴν ὀντολογικὴ προτεραιότητα τοῦ ἑνὸς προσώπου στὴν Θεότητα καὶ στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ὁ περσοναλισμὸς αὐτός, ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐπαγγελία του, ὑπονομεύει τὰ πρόσωπα, θεμελιώνοντας ἱεραρχίες δυνάμεως, πρωτεῖα καὶ ἀπόλυτες ἐξουσίες, καὶ ρίχνοντας στὴ λήθη τὴν «τριαδικὴ μοναρχία», ποὺ διαπερνᾶ ἐκφαντορικῶς τὴ θεολογικὴ καὶ κοινωνικὴ σκέψη τῶν ἁγίων Πατέρων.
Μέσα ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τῆς ἀσκητικῆς καὶ θεολογικῆς παράδοσης ποὺ μοιράζεται ἡ Ἀνατολὴ μὲ τὴ Δύση κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία, στὸ βιβλίο αὐτὸ ψηλαφεῖται τὸ μυστήριο τῆς φύσεως, τοῦ προσώπου καὶ τῆς χάριτος, καθὼς ὁ ὅλος ἄνθρωπος πορεύεται πρὸς τὴν ἑνότητα μὲ τὸν Θεό, τὸν κόσμο καὶ τὸν ἑαυτό του. Στὴν ἑνότητα αὐτή, ὅπου φύση καὶ χάρις νομοθετοῦν τὸ «ἰσότιμον», ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τὴν ἀκεραιότητά του καὶ γίνεται θεατὴς τοῦ δικοῦ του κόσμου καὶ τοῦ κάλλους τῆς βασιλικῆς Τριάδος.
Σελ. 397, τιμή 12 ευρώ

ΤΟ ΤΡΙΥΛΟΝ ΔΩΡΗΜΑ
Αρχιμανδρίτου Χριστοδούλου, Καθηγουμένου Ι. Μ. Κουτλουμουσίου

Εἰκόνες καὶ σκέψεις ἀπὸ τὶς διαδρομὲς τῆς μοναστικῆς ζωῆς, γιὰ τὴν καρδιά, τὰ πάθη, τὴν προσευχή, τὴν ἀρχοντιὰ καὶ τὸ φιλότιμο, τὴν ἑνότητα καὶ τὴ διάσπαση, καὶ τὸ τριπλὸ δώρημα ποὺ προσφέρεται ἀπὸ καὶ σὲ ὅσους ἐκζητοῦν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μετὰ λύχνου τοῦ ἄστρου.
 Σελ. 101, τιμή 7ευρώ

THE ONE AND THE THREE: Nature, Person and Triadic Monarchy in the Greek and Irish Patristic Tradition.
Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού, Ιερομονάχου Έκδοση στην Αγγλική του εκδοτικού οίκου James Clarke, 2015.

Τί σημαίνει ο “Ένας” και οι “Τρεις” στην Αγία Τριάδα; Ποιά είναι η σχέση φύσεως και προσώπου, ενότητας και ετερότητας στην Θεότητα και στην ανθρωπότητα; Πόσο σύμφωνη με την πατερική σκέψη είναι η νεότερη αντίληψη ότι το πρόσωπο προηγείται της φύσεως; Ποιοί είναι οι δρόμοι προς την αληθινή ενότητα του ανθρώπου και του κόσμου; Και ποιά είναι η συμβολή της μοναστικής παράδοσης σ’ αυτή την ενότητα; Με αφορμή τα ερωτήματα αυτά ο συγγραφέας προχωρεί σε μια σπουδή της πατερικής τριαδικής θεολογίας, η οποία θεμελιώνεται πάνω στην θέα του Θεού και την ασκητική εμπειρία. Υποβάλλει σε κριτική σύγχρονες θεολογικές θέσεις που έχουν επηρεάσει την εκκλησιολογία, ανιχνεύει τη μονάδα και την τριάδα στα έργα των Πατέρων, και προσεγ­γίζει το νόημα της ενότητας και ετερότητας μέσα στην Τριαδική μονάδα και τον κόσμο. Όπως αναφέρει στον Πρόλογό του ο π. Άντριου Λάουθ, πρόκειται για ένα βιβλίο που ξεκινά από ζωτικά προβλήματα του σήμερα, για να γίνει μια βαθιά εντρύφηση στους θησαυρούς της ασκητικής και θεολογικής παράδοσης που μοιράζεται η Ανατολή με τη Δύση κατά την πρώτη χιλιετία. “Fr Chrysostom offers here a rich and penetrating analysis of the ways in which the mysteries of the Trinity and Incarnation intersect with ecclesial life, in its various dimensions, as reflected in writers of both the Byzantine and Celtic traditions. Calling into question the claim that ‘person transcends nature,’ and the authoritarian approach to ecclesiology this has fostered, the author opens up a much more expansive and balanced understanding of the ‘monarchy’ within the Trinity, and, correspondingly, the relation between person, nature, and communion, with all the implications this has for ecclesial structure and functioning and the spiritual life. This is a work of great learning and profound reflection, which will merits deep study and careful attention.” John Behr, Dean and Professor of Patristics, St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, New York


ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Συνάντηση Κελτικού & Βυζαντινού μοναχισμού
Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού, Ιερομονάχου

Ο αρχαίος Κελτικός Χριστιανισμός, θαμμένος και άγνωστος, αποκαλύπτει ένα άλλο πρόσωπο της Ορθοδοξίας, στο οποίο ο Έλληνας της Ανατολής δεν αργεί να γνωρίσει τον εαυτό του. Από την ταυτότητα των θεολογικών προϋποθέσεων σμιλεύεται μια κοινή στάση ζωής, καθώς μαρτυρούν οι μοναστικές πηγές της Ιρλανδίας και της Μικράς Ασίας. Κέλτες και Έλληνες, τόσο διαφορετικοί και τόσο όμοιοι, μοιράζονται ένα κόσμο κάλλους και φωτός, δυνάμεως και ευαισθησίας, χάριτος και ελευθερίας, όπου η κτιστή πραγματικότητα θεραπεύεται και αναπλάθεται στην πανταχού παρουσία του ακτίστου. Η ζωή έτσι γίνεται ένα προσκύνημα μέσα στο θείο και εράσμιο κάλλος από τους εραστές της βασιλείας. Περιεχόμενα: Έξοδος και Προσκύνημα. Τα τρία μαρτύρια. Από την μετάνοια στον φωτισμό. Έρημος και Κοινόβιο. Η δύναμη της ασκήσεως. Η πνευματική πατρότης. Τα επιτίμια. Η οργάνωση του μοναστηριού. Η μυστική και μυστηριακή διάσταση της θεώσεως. Μεταμόρφωση και δοξασμός. Ποιήματα από την αρχαία Ιρλανδική παράδοση και φωτογραφικό υλικό.
Σελ. 336, τιμή 12 ευρώ  


Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ Η Θεολογία των Κελτών στο φώς της Ελληνικής Ανατολής
Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού, Ιερομονάχου

Η αρχαία Κελτική Χριστιανική παράδοση συγκινεί το σύγχρονο άνθρωπο, που αναζητά τις αρχέγονες ρίζες. Ταυτόχρονα αποκαλύπτει μιά συγγένεια πρώτου βαθμού με τον μοναχισμό της Ανατολής. Το έργο αυτό αποτελεί συγκριτική σπουδή της θεολογίας και πνευματικότητας του αρχαίου Ιρλανδικού μοναχισμού και του μοναχισμού της Μικράς Ασίας κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες, όπως αποκαλύπτεται στα κείμενα των μεγάλων ασκητών και πατέρων των δύο χωρών. Από τη διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα ανασύρεται η κοινή εμπειρία στην προσέγγιση του Θεού και φανερώνεται η κοινή ρίζα της πνευματικής ζωής, που αρδεύεται από ανάλογες θεολογικές προϋποθέσεις. Περιεχόμενα: Ιστορικό και πνευματικό περίγραμμα. Η απαρχές και η άνθηση του μοναχισμού. Η ιδιοπροσωπία του Ιρλανδικού Χριστιανισμού και οι πολιτισμικές συγκλίσεις. Υπερβατικότητα και εγκοσμιότητα του Θεού. Ο τριαδικός ορίζοντας. Η συνεκτική του παντός ενέργεια. Η υπαρκτική ενότητα. Ο άνθρωπος ως εικόνα και ομοίωση. Το μυστήριο της διά Χριστού σωτηρίας. Οι δρόμοι της γνώσεως του Θεού. Τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του αγίου. Η σχέση θεσμού και χαρίσματος στην Κελτική και Ανατολική παράδοση. Το βιβλίο περιέχει και φωτογραφικό υλικό.
Σελ. 313, τιμή 12 ευρώ

ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙ  ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ

Συνοπτική παρουσίαση της Ιεράς Μονής με φωτογραφίες, εικόνες καί κειμήλια.
τιμή 3 ευρώ (εξαντλημένο)


Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Κείμενα και απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις του Γέροντος Παϊσίου με θέμα τα σημεία των καιρών. Περιλαμβάνει εκτενή εισαγωγή της Ιεράς Μονής με αναφορά στην φιλοσοφία, την ιδεολογία και τις μεθόδους  των θιασωτών της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων.
Ειδική προσφορά, τιμή 1,5 ευρώ


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
Αρχιμανδρίτου Χριστοδούλου, Καθηγουμένου Ι. Μ. Κουτλουμουσίου

Μία ομιλία για τον μοναχισμό. Η παρουσία του μοναχού στον κόσμο δεν έχει να κάνει τόσο με την κοινωνική ή πολιστιστική δραστηριότητα. Η ησυχία ενός μοναχού, σε αντίθεση με την κατανόηση και την εμπειρία της ησυχίας στον κόσμο η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται σαν απουσία σκόπιμης δραστηριότητας, έχει ένα ξεχωριστό και τεράστιο ειδικό βάρος. Περιέχει την πιο δημιουργική, άγρυπνη και επώδυνη διαδικασία, επειδή είναι συνδεδεμένη με την κάθαρση της καρδιάς, την επιδίωξη του αγιασμού και της πληρότητας της θείας χάριτος. Ο μοναχός αποτάσσεται τον κόσμο. Παρόλαυτα, παραμένει φίλος της ζωής, της φύσης, και της κοινωνίας. Στην διαδικασία της αποταγής καλλιεργεί και τελειοποιεί την ευαγγελική στάση ζωής, αυτήν της πραγματικής φιλίας με τους ανθρώπους και όλη την κτίση.
Σελ. 40, τιμή 3 ευρώ (εξαντλημένο)


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΟΤΗΣ

Πολυτελής έκδοση με πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, πανόδετο εξώφυλλο με χρυσοτυπία, έγχρωμη κουβερτούρα και ειδική θήκη. Μέσα από κοινωνιολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις έγκριτοι επιστήμονες και πνευματικοί πατέρες καταθέτουν τις εκτιμήσεις και προτάσεις τους μπροστά στην κατάσταση του προσωπικού και κοινωνικού κατακερματισμού για την επανεύρεση του δρόμου προς την ενότητα και τις προϋποθέσεις της. Τό έργο εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό από την λειτουργική ζωή της μονής και την περίοδο του Πάσχα στο Άγιον Όρος. Συνεργάζονται: Κάλλιστος Ware, Χρ. Βούλγαρης, Λάμπρος Σιάσος, Γεώργιος Γαλίτης, Νίκος Ματσούκας, π. Ιωάννης Ρωμανίδης, Γεώργιος Πιπερόπουλος, Αλέξανδρος Παπαδερός κ.ά.
Σελ. 274, διάσταση 25 Χ 34. Ειδική προσφορά, τιμή 30 ευρώ


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.  ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ

Πολυτελής έκδοση με πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Η συνάντηση, σύνθεση και σύμπλευση Ορθοδοξίας και Ελληνισμού στην ιστορία, στο παρόν και στο μέλλον είναι το θέμα του μνημειώδους αυτού έργου, που χαρακτηρίσθηκε αληθινό μεταλλείο γνώσεως και εμπειρίας. Θεολογικοί προσανατολισμοί, φιλοσοφία, δόγμα, ήθος, λατρεία, παράδοση, κοινωνία και παιδεία αναπτύσσονται από εγκρίτους των γραμμάτων και των τεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο τόμος εμπλουτίζεται με καλλιτεχνική παρουσίαση των κειμηλίων της Ιεράς Μονής. Συνεργάζονται: Sir Steven Runciman, Καλλιστος Ware, π. Ιωάννης Ρωμανίδης, Πλακίδας Deseille, Σταύρος Μπαλογιάννης, Νίκος Ματσούκας, Ανέστης Κεσελόπουλος, Γεώργιος Μαρτζέλος, Μάριος Μπέγζος, Στυλιανός Χάρακας, Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Γεώργιος Παύλος, Ειρηναίος Μπούλοβιτς, Κωνσταντίνος Σκουτέρης κ.ά.
Σελ. 464, διάσταση 25 Χ 34. Ειδική προσφορά, τιμή 30 ευρώ


ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ
π. Δημητρίου Στρατή

Ο διδάσκαλος του Γένους και η εποχή του, η ζωή του, τα συγγράμματά του, το διορθωτικό και εκδοτικό έργο των λειτουργικών βιβλίων, με παράρτημα κειμένων και έγχρωμων φωτογραφιών. Η έκδοση αυτή αποτελεί σημαντική συμβολή στη γνώση της πνευματικής κινήσεως του υπόδουλου Ελληνισμού και πολύτιμη προσφορά στους νέους Έλληνες που αναζητούν μορφές φωτεινές και διαχρονικές.
Σελ. 750, τιμή 12 ευρώ


ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣ Σπουδή στην ασκητική γραμματεία του 6ου αιώνα.
Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού, Ιερομονάχου

Στο χώρο του Χριστιανισμού η απομάκρυνση από τον κόσμο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και δυναμική. Τη σημασία και δυναμική αυτή, όπως αποκαλύπτεται στούς φυσικούς και πνευματικούς δρόμους που συνδέουν την έρημο με τον κόσμο, ανιχνεύει το βιβλίο αυτό μέσα από διαμάντια της χαρισματικής θεολογίας του έκτου αιώνα. Αναζητούνται οι αντιστοιχίες, αναντιστοιχίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερήμου και κόσμου, προκειμένου να αφουγκρασθούμε τον πάντοτε ζωντανό και επίκαιρο λόγο της ερήμου προς την κοινωνία.
Σελ. 224, τιμή 8 ευρώ (εξαντλημένο)


ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΖΩΗΣ
Αρχιμανδρίτου Χριστοδούλου, Καθηγουμένου Ι.Μ. Κουτλουμουσίου

Ομιλίες του Γέροντος της Μονής, που προέκυψαν από συζητήσεις και απορίες πάνω στη λατρεία και το ήθος της Εκκλησίας, καθώς και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε πιστός στον πνευματικό και κοινωνικό του βίο. Περιεχόμενα: Η παράδοση ως τρόπος ζωής. Μοναχισμός και πολιτισμός. Η προσέλευση των νέων στο σύγχρονο μοναχισμό. Εξαγόρευση λογισμών και εξομολόγηση. Η μετάνοια ως θεμέλιο της εν Χριστώ ζωής. Ο αληθινός και ο ψεύτικος εαυτός. Η νεότητα και το γήρας ως πνευματικές καταστάσεις. Καιρός προσευχής. Το νόημα και η σημασία της διακρίσεως. Το νόημα του πάθους στη ζωή του ανθρώπου. Θείον πάθος και Θεοτόκος. Η παραβολή της κρίσεως και η Χριστιανική κοινωνία. Η ειρήνη του Θεού και των ανθρώπων. Η ενότητα δόγματος και ήθους στην Εκκλησία. Γέρων Παϊσιος, ένας πνευματικός και οικουμενικός άνθρωπος.
Σελ. 208, τιμή 8 ευρώ (εξαντλημένο)


ΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΗ

Πολυτελές λεύκωμα που περιλαμβάνει πρωτοδημοσιευμένα διηγήματα και ποιήματα καταξιωμένων Ελλήνων λογοτεχνών. Η τέχνη του λόγου, και των αισθημάτων και εννοιών που μεταφέρει, είναι δείκτης πολιτισμικής στάθμης. Ταυτόχρονα είναι ανυψωτική δύναμη, που μας εισάγει στο χώρο της εσωτερικής πάλης και συνειδητοποίησης. Τα θαυμάσια κείμενα εμπλουτίζονται από εικόνες συγχρόνων Ελλήνων ζωγράφων. Συνεργάζονται: Ματθαίος Μουντές, Δημήτρης Σιατόπουλος, Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Ιωάννα Τσάτσου, Τάκης Βαρβιτσιώτης, Χρήστος Μαλεβίτσης, Σπύρος Πλασκοβίτης, Ζωή Καναβά, Κώστας Σαρδέλης, Όλγα Βότση, Άννα Κελεσίδου, Μάνος Κοντολέων, Ελένη Λαδιά, Μιχάλης Μακράκης, Στέλιος Αρτεμάκης, Νέστορας Μάτσας, Νίκος Αρβανίτης κ.ά.
Σελ. 456, διάσταση 21 Χ 28, τιμή 15 ευρώ


Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΥΡΩΠΗ
Συλλογικός διεπιστημονικός τόμος, που αποκαλύπτει με πλήθος κειμένων τις Ελληνικές ρίζες του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού οράματος είναι ανάγκη να γνωρίσει η Ευρώπη στον Ελληνισμό το πρόσωπό της, που με το χρόνο σκεπάσθηκε από προσωπεία. Συνεργάζονται: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Κων/νος Σβολόπουλος, Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος, Μάριος-Βύρων Ραϊζης, Άννα Κελεσίδου, Ανδρέας Κατράκης, Σήλια Νικολαϊδου, Κων/νος Χολέβας, Άρης Πουλιανός, Δημήτρης Σιατόπουλος, Ιωάννα Μαρή, Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Δημήτριος Γόνης, Κων/νος Βαβούσκος, Κώστας Σαρδέλης κ.ά.
Σελ. 520, διάσταση 21 Χ 28, τιμή 15 ευρώ


ΧΡΕΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αφιερωμένο στη μνήμη του μητροπολίτη Χαλκίδος Νικολάου Σελέντη, που ποίμανε την εκκλησία της Χαλκίδας από το 1967 έως το 1974, οπότε και βιαίως κηρύχθηκε έκπτωτος από τους δικτάτορες. Κοιμήθηκε σε ηλικία 43 ετών. Περιλαμβάνονται λόγοι, εισηγήσεις και επιστολές του Νικολάου προς την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επίσης, ένα κείμενο για τις σχέσεις του με τον μοναχισμό και το Άγιον Όρος από τον Καθηγούμενο της Μονής Κουτλουμουσίου Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο, που υπήρξε και στενός συνεργάτης του. Η έκδωση κοσμείται με φωτογραφικό υλικό.
Σελ. 64, τιμή 5 ευρώ


ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
Φλορίν Μαρινέσκου

Η μελέτη του Ρουμανικού αρχείου της μονής Κουτλουμουσίου, που από τον 14ο αιώνα ονομάσθηκε λαύρα των Ρουμανικών Χωρών, φωτίζει άγνωστες σελίδες της ιστορίας της, που συνδέονται με την ιστορική πορεία της Ανατολικής Ευρώπης. Περιέχει παρουσίαση του αρχείου, έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, μεταφράσεις εγγράφων, κειμήλια και μνημεία σχετικά με το θέμα.
Σελ. 182, τιμή 12 ευρώ (εξαντλημένο)


ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ
Μαρία Μαμασούλα

Στην ακαδημαϊκή αυτή μελέτη εκτιμάται συνολικά και με επάρκεια το έργο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού στήν παιδεία, τή γλώσσα και την αναγέννηση της πνευματικής συνειδήσεως του Ελληνισμού. Με έγχρωμους πίνακες στατιστικών δεδομένων της εποχής και φωτογραφικό υλικό.
Σελ. 584, τιμή 18 ευρώ (εξαντλημένο)